"فرم ثبت نام در همایش بین المللی مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط "وارد کردن کد عضویت (بدون خط تیره) برای مهندسین عضو سازمان های نظام مهندسی الزامی می باشد. دریافت رسید بانک به منزله ثبت نام موفقیت آمیز می باشد. مقالات خود را می توانید به ایمیل energy.manage.tech@gmail.com ارسال نمایید. (حتماً کدملی ثبت نام در موضوع ایمیل درج شود)      
 
ورود اطلاعات

نام: نام خانوادگی:
نحوه ثبت نام:
کدملی: کدعضویت:
موبایل: استان عضویت: